• teaser blank
  • teaser blank
  • teaser blank

 

Hvad er kravene for at blive ridefysioterapeut?

- Fysioterapeut

- Kursus for ridefysioterapeuter (Kombination af teori/praktik + afsluttende opgave, der skal bestås)

Ridefysioterapeuter er organiseret i Danske Fysioterapeuter.
Fraktionen af Ridefysioterapeuter arbejder til stadighed på at fremme kvaliteten i ridefysioterapi behandligen.