(+45) 21 21 66 58 meretegc@yahoo.dk

Hvordan kommer man i gang?

Du skal kontakte din egen læge, som sammen med dig vil tage stilling til, om ridefysioterapi er det rette behandlingstilbud til dig. I så fald laver egen læge en henvisning til ridefysioterapi. Det er valgfrit, hvilken ridefysioterapeut du vil gå hos. Der kan være forskellige faciliteter på ridecentrene, men der er faste krav til bl.a. toiletfaciliteter, rytterstue, rampe, lift o.lign.

Den første gang vil ridefysioterapeuten afsætte tid til samtale og undersøgelse for på baggrund heraf at vælge den rette hest, udstyr, hjælpemidler samt behovet for hjælpere. Desuden drøftes dine mål og forventninger til behandlingen.

Henvisningen til ridefysioterapi skal fornyes 1 gang om året. Her laves en statusredegørelse, hvor resultatet af behandlingen beskrives. Såfremt det vurderes, at der er behov for, og ønske om fortsat behandling, beskrives målet for den videre behandling.